PLES S KONJI 

Svoboden je stal ob njej s ponosno dvignjeno glavo.
Tudi ona se je zravnala in pustila vetru in soncu,
da jo z nežnim dotikom vpne v večjo sliko stvarstva.
Ko je pogled usmerila na njegova,
kot boben okrogla kopita, mu je zašepetala: 

'Pridi, da prebudiva srčni utrip Življenja…'

Vabljeni torej na intenzivni trening svete umetnosti gibanja.

Ob boku konjev, ki dajejo vedno natančno in iskreno
povratno informacijo in nas s tem učijo o: 

- polni prisotnosti v trenutku,  
- zavedanju telesa in njegove nebesedne sporočilnosti, 
- povezavi z instinktivno/intuitivno modrostjo telesa, 

- telesu kot zaznavnem orodju: subtilna odzivnost nadomesti robotizirano togost/odrevenelost, čutenje nadomesti delanje,…, 
- meditativni prisotnosti v gibu in učenju obrednega gibanja, 
- ritmih 'pravega' časa, 
- moči misli in jasnega fokusa 

- odnosih: kdo sem v odnosu do drugega, kje se jaz končam in se začne drugi, kako rasti ob nekom in kako ob drugem ohraniti svojo avtonomnost, 
- zavedanju večdimenzionalnega prostora in o tem kako si ustvariti svoj dušni oder, 

- delu z energijo: izolacija/imobilizacija energije, energijska jakost, agilnost v menjavi energijske jakosti, usmerjanje energije, delo z energijo, ki izhaja iz različnih energijskih centrov, kaj vse lahko napaja človeka, iskanje energijskega krogotoka (neusahljivega izvira) namesto običajne premočrtne energijske porabe,…  

- delu s čustvenim telesom: zavedanje čustvenega sporočanja, prepoznavanje sporočil za čustvi, čustvena avtentičnost v nasprotju s privzgojenim in družbeno pogojenim čustvovanjem, kako konstruktivno delati z vsemi čustvi, kot izvori energije…, 

- vzpostavljanju stanja axis mundi, kot poravnave in sinhronosti med fizičnim, čustvenim, energijskim, umskim in dušnim telesom,  
- ter še kakšno drugo unikatno učenje, ki se vedno porodi v odnosu konja s posameznikom.